Testamentair bewind

U kunt bij testament bepalen dat er erfgenamen na uw overlijden (nog) niet zelfstandig kunnen beschikken over hun deel van de nalatenschap. Dit heet testamentaire bewindvoering. Hiermee wordt voorkomen dat het vermogen in verkeerde handen valt. Men kan dan denken aan bijvoorbeeld waardevolle goederen of voorwerpen, een woning of spaargeld dat beschermd moet worden omdat de erfgenaam (nog) niet in staat is hier de volle verantwoordelijkheid voor te nemen. In de meeste gevallen wordt testamentair bewind ingesteld omdat de erfgenaam een jeugdige leeftijd heeft, verslaafd is of lichamelijke en/of geestelijke problemen kent.

De bevoegdheden van de testamentair bewindvoerder worden vastgelegd in het testament. De beslissingen die de testamentair bewindvoerder maakt, liggen in lijn met de wensen van degene die het testament heeft opgesteld (de erflater). De bewindvoerder houdt de administratie nauwkeurig bij en legt verantwoording over het financiƫle beheer af aan de erfgenaam en/of de rechtbank.

Hoe lang het testamentair bewind voortduurt is afhankelijk van wat in het testament door de erflater is vastgelegd. Er bestaat testamentair bewind voor een bepaalde periode en een onbepaalde periode (meestal bij erfgenamen met een psychiatrische aandoening of verstandelijke beperking). Het testamentair bewind kan ook eindigen door het overlijden van de erfgenaam of bij ontslag door de kantonrechter. Dit gebeurt als de noodzaak van het bewind niet langer bestaat, bijvoorbeeld bij een aantoonbaar einde van de verslavingsproblematiek. De bewindvoerder wordt bij testament of door de kantonrechter benoemd. De bewindvoerder legt verantwoording af aan de kantonrechter.

Ons kantoor kan worden benoemd als testamentair bewindvoerder. Wilt u daarover meer weten, neem dan contact met ons op!  Wij zijn telefonisch bereikbaar op
085-488 0900


bwvk is een handelsnaam van Bewindvoeringskantoor Van Korlaar B.V., 
gevestigd te 5144 RZ Waalwijk, Doctor Ringersstraat 38 

Telefoon 085-488 0900 / e-mail: [email protected]