Persoonlijk LevensDossier

Persoonlijk LevensDossier om uw zorg en zaken nu goed te regelen voor later 
Veel mensen willen hun nalatenschap goed geregeld hebben, maar vaak komt het er niet van om tijd te nemen om na te denken over later en de dingen op te schrijven die belangrijk zijn en die dierbaren moeten weten. Het kan dan gaan om praktische zaken als adressen van familie en vrienden, de bewaarplaats van belangrijke documenten, maar ook financiële zaken zoals gegevens over wensen over vermogen en bank- en verzekeringszaken.

Waarom een LevensDossier?

“Er is niets geregeld, hoe kunnen we de zaken nog in orde brengen?” Dit is een vraag die in de praktijk bij de afwikkeling van een erfenis of bij familiekwesties helaas vaak voorkomt. Iemand denkt heel vaak al na over hoe zaken na het overlijden geregeld moeten worden, maar men neemt de tijd niet om het daadwerkelijk te regelen. De administratieve beslommeringen die het regelen van zaken voor later met zich meebrengen worden dan ook vaak vooruit geschoven. Door uw administratieve/financiële zaken en wensen tijdig inzichtelijk te maken én te regelen, voorkomt u dat na uw overlijden uw erfgenamen geconfronteerd worden met zaken waarmee ze geen raad weten!   

Bij leven (nalatenschapsplanning)

De meeste mensen denken niet graag na over hun eigen nalatenschap. Ook het praten hierover (met dierbaren) is niet gemakkelijk. Toch is het wel verstandig om dit tijdig te doen want veel problemen kunnen voorkomen worden als u de praktische zaken rondom uitvaart en erfenis bij leven al goed regelt. De nalatenschapscoach kan u hierbij van dienst zijn.
 

Centraal bij de nalatenschapsplanning bij leven staat het opmaken van uw persoonlijk LevensDossier. Het levensdossier is een belangrijk naslagwerk voor uw nabestaanden bij het afwikkelen van uw nalatenschap, maar ook bij leven zult u er zelf gemak van hebben. 

    
Zorg ervoor dat mantelzorgers, nabestaanden, de uitvaartverantwoordelijke of executeur-testamentair kunnen worden geïnformeerd over persoonlijke zaken die van belang zijn en leg die informatie vast! In het Persoonlijk LevensDossier van Gaande-weg kunt u zorg en zaken nu goed regelen voor later.  

Hoe werkt het?
In het een persoonlijk levensdossier kunt u eenvoudig persoonlijke informatie verzamelen. Het is een privédocument met alle informatie die u belangrijk vindt en die emotioneel, zakelijk en praktisch van belang kan zijn voor degenen die achterblijven: foto’s, brieven, teksten, adressenlijsten, bankcodes, login-informatie. Kortom: alles wat voor u waardevol is, kunt u vastleggen in een strikt persoonlijk dossier. Alleen u bepaalt aan wie u deze informatie toevertrouwt. Ook voor het opstellen van een Levenstestament of als inventarisatie voor uw testament kan het Levensdossier gebruikt worden. 

Met het Gaande-weg PLD® is het mogelijk om een compleet dossier samen te stellen van uw leven, wensen en digitale sporen voor uzelf, uw mantelzorgers of nabestaanden. Omdat onze nalatenschapscoach is aangesloten bij de coöperatie Gaande-weg, kunnen wij u dit persoonlijk levendossier aanbieden en u begeleiden bij het samenstellen daarvan.

Wilt u meer weten over de werkwijze of de kosten, klik dan hier

Neemt u contact met ons op als u geïnteresseerd bent in het laten opstellen van een Levensdossier.  U kunt ons bellen op
085-488 0900.  Een e-mail sturen kan ook: [email protected]
bwvk is een handelsnaam van Bewindvoeringskantoor Van Korlaar B.V., 
gevestigd te 5144 RZ Waalwijk, Doctor Ringersstraat 38 

Telefoon 085-488 0900 / e-mail: [email protected]