Tarieven

Kennismakingsgesprek - Gratis
(duur maximaal half uur) 


Nalatenschapsplanning
Opstellen van uw persoonlijk levensdossier  (eenmalig vast bedrag) - € 450,-
Extra levensdossier voor de partner   
(eenmalig vast bedrag) - € 99,-

Hulp bij uw administratie** 
Volledig ordenen van uw administratie
(eenmalig vast bedrag) - € 350,-
Bijhouden van uw administratie
(uurtarief) - € 75,-

Hulp bij erfenis en/of de afwikkeling van een nalatenschap
Basis werkzaamheden inclusief het opstellen van een persoonlijk levensdossier* 
op basis van uurtarief ad € 75,--
(maximaal € 2.500,-)

Overige werkzaamheden/Executeur/
Volmacht  (uurtarief) € 110,-

Testamentair bewind
Bij wet is bepaald dat de testamentair bewindvoerder jaarlijks 1% van het vermogen ontvangt als vergoeding. Hiervan kunnen wij afwijken bij complexe situaties, negatieve nalatenschappen of erfenissen met een beperkte omvang. De vergoeding wordt altijd vastgesteld in overleg met de erfgenamen of de betrokken kantonrechter.

Advies op uurtarief (overige aanverwante zaken)
uurtarief € 75,-
|
*Wanneer de overledene in het verleden reeds een persoonlijk levensdossier op heeft laten maken door bwvk - nalatenschapscoach of één van de bij coöperatie Gaande-weg aangesloten nalatenschapscoaches, ontvangen de nabestaanden korting op de kosten van de afwikkeling van de nalatenschap van deze persoon.

** Als blijkt dat u liever budgetbeheer heeft of beschermingsbewind, dan gelden de tarieven conform de branchevereniging Bpbi. Zie ook onze website www.bwvk.nl


***Bovenstaande prijzen zijn inclusief 21% BTW en exclusief rekeningen van eventuele derden, zoals bijvoorbeeld; taxateur, makelaar, verhuisservice, notaris, jurist.


Wij behouden ons het recht voor om na beoordeling van de situatie andere tarieven te hanteren afhankelijk van de aard van de werkzaamheden, of bijvoorbeeld bij lang lopende trajecten.

Bwvk is een handelsnaam van Bewindvoeringskantoor Van Korlaar B.V., 
gevestigd te 4251 LR Werkendam, Hulsenboschstraat 9. 

Telefoon 085-488 0900 / e-mail: [email protected]